Upadłość konsumencka, Oddłużanie, Kredyty frankowe, BIK


Ogłoszenie z kategorii: Obsługa prawna firm, dodane przez: Kpdebtsolutions


Świaczysz podobne usługi? Dodaj własne ogłoszenie
Za darmo!

Upadłość konsumencka, Oddłużanie, Kredyty frankowe, BIK

Upadłość konsumencka, Oddłużanie, Kredyty frankowe, BIK


Kancelaria Prawna Debt Solutions Sp. z o.o. oferuje profesjonalną pomoc prawną dla osób fizycznych i podmiotów zadłużonych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. 
Nasze usługi obejmują pomoc prawną w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi, jak również, w elektronicznym postępowaniu upominawczym (E-sąd w Lublinie).
Posiadamy kilkuletnie doświadczenie procesowe w sprawach o zapłatę wytoczonych przez banki, fundusze sekurytyzacyjne, firmy pożyczkowe, firmy windykacyjne oraz podmioty prywatne.
Baza wyroków w sprawach, w których reprezentowaliśmy klientów dostępna jest na naszej stronie internetowej www.debtsolutions.com.pl, znajdują się w niej tylko wybrane orzeczenia w wygranych sprawach.
Podejmujemy się obsługi prawnej spraw na etapie polubownym, sądowym, jak również na etapie egzekucji komorniczej.

W ramach zastępstwa  przed Sadem prowadzone są m in. sprawy, w których Sad wydał:

- nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym 
- nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym 
- nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym 
- wyrok 
- wyrok zaoczny 
- postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego (nowego wierzyciela) 
- postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu 

Podejmujemy się również odzyskiwania na rzecz klienta należności wyegzekwowanych przez komornika w toku zakończonego już postępowania egzekucyjnego.Jak również dochodzenie odszkodowań z tytułu zakończonego postępowania egzekucyjnego, które okazało się być niesłuszne.


Pozostałe nasze usługi to :

- sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 
- sporządzanie pozwu w sprawach o kredyt frankowy 
- sporządzenie wniosku o ogłoszenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa (obecnie procedura uproszczona z uwagi na Covid- 19) 
- "czyszczeniem" historii BIK z związku z nieprawidłowym lub niezgodnym z prawem wpisem 
- dochodzenie zadośćuczynienia w sprawach naruszenia RODO 

Działamy na terenie całego kraju!
Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę!
Za naszą pracę rozliczysz się z nami w ramach innowacyjnego systemu wynagrodzeń.


Od: Kpdebtsolutions Wyślij wiadomość


E-mail: kpdebtsolutions@interia.pl


Ogłoszenie z kategorii: Obsługa prawna firm Katowice,
dodane w dniu: 2021-07-20

wtyczka tuwi kontakt - wiadomość